شرکت رایان بورس
امروزه در فضای رقابتی کسب و کار دستیابی سریع به اطلاعات جامع و دقیق به صورت مدون و قابل پردازش به عنوان مزیتی مهم قلمداد میگردد. در بازار سرمایه ایران، سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) با هدف مدیریت یکپارچه و مکانیزه جمع آوری، نظارت و انتشار اطلاعیه های ناشران بورسی و فرابورسی با بیش از 50000 اطلاعیه به عنوان پایگاهی معتبر مبتنی بر فناوری امضای دیجیتال، اطلاعات استراتژیکی را دارا می باشد که کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس و شرکتهای زیرمجموعه آنها و شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، مؤسسات حسابرسی و دارندگان اطلاعات نهانی و بازار اولیه و کلیه ذینفعان حقیقی و حقوقی بازار سرمایه کاربر آن می باشند.
با توجه به توسعه روز افزون سامانه کدال به عنوان مرکز اطلاعاتی مالی بازار سرمایه به واسطه رشد چشمگیر این حوزه و با هدف پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگان و تحلیلگران در دریافت مکانیزه اطلاعات بلافاصله بعد از انتشار در قالب وب-سرویس در راستای انجام پردازشهای مالی و تصمیم سازی بر مبنای دانش بازار، شرکت رایان بورس (وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار) این خدمت را در بستری جدید و با رویکرد سرویس گرا طراحی و ارائه می نماید.
 
Content for class "Advertize" Goes Here