شرکت رایان بورس
بدین وسیله به اطلاع می رساند:

مشترکین وب سرویس حق فروش اطلاعات مکانیزه دریافت شده را به هیچ عنوان نداشته و صرفاً جهت استفاده داخلی مانند اطلاع رسانی، نمایش در سایت و پردازش اطلاعات مجاز می باشد.

در خصوص دانشجویان و محققین می بایست فرم تعهدنامه دریافت اطلاعات را امضا و همچنین مدارک لازم جهت احراز شرایط به شرح ذیل به آدرس ایمیل Data@rayanbourse.ir ارسال نمایند.

• فایل اسکن شده کارت دانشجویی

• موضوع پایان نامه که به تایید استاد راهنما رسیده است

• شرح درخواست دانشجو خطاب به شرکت رایان بورس

• شماره تماس و آدرس ایمیل

Content for class "Advertize" Goes Here